LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Sakņu trupes bojājumu risku mazināšana un tās ietekmes izpēte” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks ir izzināt patogēnu ietekmi uz nākotnē mežsaimniecībā potenciāli izmantojamām koku sugām, kā arī, praksē ieviešot gūtās atziņas, realizēt preventīvos pasākumus, mazināt sakņu trupi izraisošo patogēnu negatīvo ietekmi. Programmā ietilpst četri pētījumi:

  1. Sakņu trupes izplatība skujkoku audzēs.
  2. Izstrādāt alternatīvu preparātu līdz šim pielietotajam Rotstop, celmu apstrādē, veicot tā efektivitātes novērtējumu.
  3. Sakņu trupes populāciju struktūra un dinamika no ilgtspējīgas mežsaimniecības aspekta mežsaimniecībā perspektīvajām introducēto koku sugām.
  4. Izstrādāt rekomendācijas sakņu piepes izraisīto zaudējumu samazināšanai.

Pētījumu programmas izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM Izpētes vadītāju Induli Brauneru, tālrunis 67610015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2021. gada 26. februāris.

 

 

Pētījuma dokumenti
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso