LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks, ņemot vērā ekosistēmu sarežģītību un dinamiskos procesus, ko ietekmē gan klimata pārmaiņas, gan arī ekoloģiskie un ekonomiskie faktori, pagarināt novērojumu, mērījumu laika rindas un paplašināt izpētes jautājumu spektru, lai iegūtās atziņas būtu pamatoti pielietojamas meža apsaimniekošanas praksē. Programmā ietilpst trīs pētījumi:

  1. Ilgtspējīga ūdens resursu aizsardzība.
  2. Bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmu aizsardzības un atjaunošanas sekmēšana.
  3. Sociālekonomisko ekosistēmas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana.

Pētījumu programmas izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM Izpētes vadītāju Induli Brauneru, tālrunis 67610015.

Pētījuma dokumenti
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
12 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso