28 • 12 • 2023

Noslēgusies šī gada meža stādīšanas sezona

appo4284

Noslēdzoties šī gada meža atjaunošanas sezonai, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārziņā esošie valsts meži atjaunoti vairāk nekā 17,8 tūkstošu hektāru platībā, tai skaitā dabiskā atjaunošana 4,6 tūkstošu hektāru apjomā. 2023. gadā būtiski pieaudzis mašinizēti iestādīto platību apjoms, sasniedzot 997 hektārus. Ar meža mašinizētu sēšanas metodi izcirtumos strādāts 627 hektāru apjomā, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā 2022. gadā.

“Šī gada pavasaris stādīšanas darbiem bija sarežģītāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pavasara lielais sausums ietekmēja jau iestādīto kociņu sekmīgu ieaugšanos. Šie stādījumi prasīs mežkopju papildu rūpes un uzmanību. Kopumā pavasara darbu cēlienā iestādījām līdzīgu apjomu kā pērn – 12,5 tūkstošus hektāru,” skaidro LVM Mežkopības izpilddirektors Mārtiņš Gūtmanis.

2024. gadā plānots atjaunot mežus 18,7 tūkstošos hektāru, tai skaitā stādot un sējot – 13,4 tūkstošus hektāru. Meža mašinizētu sēšanu plānots veikt 688 hektāros, bet mašinizētu stādīšanu 1216 ha apjomā.

“Lai gan meža mašinizētas stādīšanas tehnoloģija, izmantojot ekskavatorus, joprojām apliecina savu konkurētspēju attiecībā pret tradicionālo meža atjaunošanas metodi, tomēr tās ražīguma celšanai iespējas ir visai ierobežotas. Tāpēc tiek meklēti risinājumi, kas ļautu meža mašinizētu stādīšanu pielietot vēl lielākā apjomā,” stāsta M. Gūtmanis.

Viena no iespējām ir sākotnēji Zviedrijā, bet nu jau arī Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā prezentētā daudzoperāciju meža stādīšanas mašīna “PlantmaX”. Lai pārliecinātos par šīs tehnoloģijas piemērotību Latvijas apstākļiem, 2024. gada pavasara stādīšanas sezonā plānota mašīnas testēšana LVM apsaimniekotajos mežos.

artboard 11 copy

Kopš uzņēmuma dibināšanas, Latvijas valsts mežos atjaunoti meži 293 tūkstoši hektāru platībā. LVM saimniecisko darbību veic, ik gadu kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. 24. gadu laikā uzbūvēti meža ceļi 8,3 tūkstošu kilometru kopgarumā un atjaunotas meža meliorācijas sistēmas 283 tūkstošu hektāru kopgarumā.

Lasīt vairāk: