22 • 12 • 2023

“LVM Zemes dzīles” laboratorijā veikta akreditācijas uzraudzības un sfēras paplašināšanas vizīte

dsc 8136

Šī gada oktobrī valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" veica “LVM Zemes dzīles” minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijas akreditācijas uzraudzību un akreditētās sfēras paplašināšanu.

Uzraudzības vizītes laikā veikta “LVM Zemes dzīles” laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana un praktiskās darbības novērošana 4 akreditētām metodēm, kā arī  pieteiktajai jaunajai testēšanas metodei – granulometriskais sastāvs, LVS EN 933-1:2013 A pielikums.

“Standarta granulometriskā sastāva testa metode paredz, ka paraugs tiek samazināts, lai iegūtu testēšanas porciju. Alternatīvā testa metode minerālajiem materiāliem, kuriem maksimālais frakcijas izmērs vienāds vai pārsniedz 31,5 mm, sniedz precīzākus testēšanas rezultātus derīgo izrakteņu meklēšanas darbu ietvaros ņemtajiem paraugiem un dabiskiem grants maisījumiem, kas ņemti no ieguves vietas,” skaidro “LVM Zemes dzīles” laboratorijas vadītāja Gita Naktina.

Pēc korektīvo cēloņu un seku analīzes un korektīvo darbību plāna un apliecinājumu iesniegšanas, LATAK rekomendē saglabāt “LVM Zemes dzīles” laboratorijas akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām elastīgajā akreditācijas sfērā: minerālo materiālu paraugu ņemšana, fizikālā, mehāniskā un ķīmiskā testēšana, kā arī paplašināt akreditācijas elastīgo sfēru, iekļaujot pieteikto jauno testēšanas metodi. Elastība akreditētajā sfērā “LVM Zemes dzīles” laboratorijai sniedz iespēju savlaicīgi aktualizēt testēšanas metodes, neveicot ārpuskārtas ārējo auditu.

“LVM Zemes dzīles” laboratorija sadarbības partneriem piedāvā elastīgā sfērā akreditētas testēšanas metodes:

  • Paraugu ņemšana – LVS EN 932-1 p.8.8. Nosaka metodi korektai minerālā materiāla testēšanas paraugu noņemšanai no krautnes. Paraugu ņemšanā no krautnēm akreditēti 12 LVM Zemes dzīles darbinieki.
  • Granulometriskais sastāvs - LVS EN 933-1 (izņemot B metodi). Nosaka minerālā materiāla daļiņu izmēra sadalījumu pa izmēriem.
  • Drupināto un lauzto virsmu daudzums - LVS EN 933-5. Procentuāli nosaka, cik daudz mehāniski drupinātu daļiņu ir drupinātā maisījumā. Norāda, cik labi akmeņi savstarpēji saķīlējas.
  • Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija - LVS EN 1097-6 p.8. Nosaka ieža blīvumu un tā ūdens uzsūkšanas spēju.
  • Drupinājumizturība, Losandželosas tests - LVS EN 1097-2 p.5. Nosaka drupināta ieža izturību, jeb stiprību.
  • Metilēnzilā vērtība - LVS EN 933-9. Nosaka māla aktivitāti smalkas smilts materiālam.
  • Formas indekss - LVS EN 933-4. Nosaka minerālā materiāla plākšņainību.
  • Irdenā bēruma blīvuma noteikšana - LVS EN 1097-3 (izņemot A pielikumu). Nosaka blīvumu kaudzē sabērtam, nesablīvētam minerālajam materiālam.
  • Filtrācijas koeficienta noteikšana (ar Proktora tilpumsvara noteikšanu LVS EN 13286-2 p.7.1.) - Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1 pielikums 8.3. Nosaka smilts optimālo mitrumu un blīvumu, kā arī to, cik ātri ūdens izfiltrējas caur sablīvētu smilts slāni.

Akreditētas laboratorijas izsniegtie testēšanas pārskati norāda, ka testēšanas rezultāti ir uzticami un ceļi, pa kuriem mēs pārvietojamies, tiek būvēti, izmantojot pārbaudītus un tehniskām prasībām atbilstošus materiālus.

Lasīt vairāk:

“LVM Zemes dzīles” attīsta minerālo materiālu ieguves tīklu

“LVM Zemes dzīles” laboratorijā atrod fosilijas