13 • 02 • 2023

LVM tiekas ar OECD pārstāvjiem, lai pārrunātu efektīvas mežsaimniecības un kokrūpniecības ieguldījumu starptautiskajā tirdzniecībā

microsoftteams image 223

Lai pārrunātu ilgtspējīgas meža politikas lomu globālās tirdzniecības politikas veidošanā saistībā ar klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis un valdes loceklis Toms Reiziņš 10. februārī Parīzē tikās ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD) Tirdzniecības un lauksaimniecības direktorāta (TAD) direktori Marionu Jansenu (Marion Jansen). Sarunā piedalījās arī LR vēstnieks OECD Indulis Ābelis, LR Zemkopības ministrijas padomnieks Aivars Lapiņš un LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas nozares padomnieks Jānis Glazkovs.

Tikšanās laikā LVM iepazīstināja ar pašlaik īstenoto mežsaimniecību, kas sniedz būtisku ieguldījumu starptautiskās tirdzniecības paplašināšanā, nodrošinot klientiem prognozējamas piegāžu ķēdes, kā arī palielinot selekcionēto kokaugu stādu ietekmi uz produktivitāti.

“Latvijai un citām OECD dalībvalstīm, kur izplatīti boreālie meži, būtiska loma tautsaimniecības attīstībā ir tieši mežsaimniecībai. OECD pārstāvji atzina, ka sarunās par mežsaimniecības, lauksaimniecības un vides jautājumiem, pēdējā laikā īpaši aktīvas ir dalībvalstu vides ministrijas. Tomēr sarunas laikā guvām nepārprotamu apstiprinājumu, ka šajos jautājumos, saskaņā ar OECD stratēģiju, vienmēr būtiski ir izvērtēt ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus. Šobrīd ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas īstenošanu un līdz ar to arī atjaunojamās enerģijas nodrošināšanu kavē “zaļā kursa” visaptverošā politika. OECD atzīst, ka meža apsaimniekošana un mežā notiekošie procesi ir atstāti novārtā, pieņemot mežu par pašsaprotamu. Pēc meža sēklu programmas īstenošanas, kas bija viena no pirmajām programmām OECD paspārnē Māršala plāna īstenošanā Eiropā, ir zudis fokuss uz mežu un tajā notiekošajiem procesiem,” par pārrunāto aizvadītās tikšanās laikā stāsta LVM valdes loceklis Toms Reiziņš.

Vienas pieejas izmantošana visām dalībvalstīm, neievērojot specifiskos vietējos ģeogrāfiskos apstākļus, bioloģiskās daudzveidības faktisko stāvokli un valsts potenciālu kļūt par klimatneitrālu, var radīt risku sekmīgai ilgtspējīgas meža politikas īstenošanai. Arī OECD rekomendācijas ilgtspējīgas attīstības politikas veidotājiem (PCSD) nosaka trīs pamatprincipus ilgtspējīgas politikas veidošanā, kuros uzsvērta veidotās politikas integrācija. Tas nozīmē – rast kompromisu starp ekonomiskajiem ieguvumiem, sociālo un vides politiku.

“Šogad mērķtiecīgi turpināsim darbu pie uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijas aktualizēšanas un noteikto ilgtermiņa mērķu pārskatīšanas, lai no 2025. gada spētu pilnībā atbilst Eiropas Savienības apstiprinātajiem ESG (Environmental, Social and governance) principiem un ESRS (European Sustainability Reporting Standards) standartiem. 

OECD TAD direktorei Marionai Jansenai uzsvērām nepieciešamību pastiprināti pievērst uzmanību ilgtspējīgai mežsaimniecībai globālajās tirdzniecības ķēdēs un faktam, ka nesaskaņotas politikas īstenošanā mežsaimniecības sektorā var rasties būtiski tirdzniecības šķēršļi, kas var novest līdz ekonomiskās aktivitātes kritumam. Šīs bažas pamatojām ar uzskatāmiem piemēriem, ar kādiem saskarsimies LVM vidēja termiņa stratēģijas aktualizēšanas procesā, piemēram, meža meliorācijas sistēmu izveide. Lai gan Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos ūdens daudzuma regulēšanai un novadīšanai ir būtiska nozīme, “zaļais kurss” neatbalsta meliorāciju ierīkošanu meža platībās – šādu darbību uzskatot par neilgtspējīgu.

Meža zemes meliorācija ir efektīvs veids, kā palielināt oglekļa piesaistes līmeni. Pētījumi apstiprina, ka meliorācija Latvijā divkāršo oglekļa piesaisti. Arī pārdomātam meža autoceļu tīklam ir būtiska loma efektīvas meža ugunsgrēku dzēšanas nodrošināšanai. LR Ekonomikas ministres Ilzes Indriksones valsts vizītes laikā organizētās tikšanās laikā ar Francijas meža nozares un Meža nozares profesionālo organizāciju vadītājiem viens no apskatītajiem jautājumiem bija arī meža meliorācijas sistēmu trūkums, kas neļauj operatīvi novērst meža ugunsgrēku riskus Francijas mežos,” skaidro LVM valdes loceklis Toms Reiziņš.

Tikšanās noslēgumā LR vēstnieks OECD Indulis Ābelis aicināja uzņemties Latvijai būtisku lomu ilgtspējīgas mežsaimniecības jautājumu aktualizēšanā OECD dienaskārtībā. Šo iniciatīvu atbalstīja arī OECD TAD direktore Mariona Jansena, piedāvājot jau drīzumā meklēt atbilstošāko sadarbības formātu, lai OECD būtu iespēja nākt klajā ar konkrētiem ieteikumiem nacionālo politiku veidotājiem līdz 2025.–2026. gadam.

Lasīt vairāk: