24 • 01 • 2019

Pabeigta Dišupu ceļa pārbūve

disupu cels 29.11.2018.3

Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir pabeigta 3, 742 km garā meža autoceļa “Dišupu ceļš” pārbūve LVM Zemgales reģionā. Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem un pieredzējušiem būvniekiem, ceļa pārbūve tika pabeigta 2018. gada 31. oktobrī.

“Ceļa nodošana ekspluatācijā taktiskajā plānā bija paredzēta 2019. gadā. Nepilnus 4 km garā ceļa pārbūve trīs mēnešu laikā bija liels izaicinājums. Tas izdevās, pateicoties SIA “Ceļu būvnieks” pieredzei, ceļu būvei labvēlīgajiem laikapstākļiem, kā arī labai apkārtnes ceļu infrastruktūrai, kas nodrošināja pievesto materiālu intensīvu transportēšanu un ērtu piekļuvi ceļam gan trases sākumā, gan beigās. Raito ceļa būvniecību apgrūtināja esošie privātīpašumi un biotopi, uz kuru pusi nedrīkstēja paplašināt ceļa trasi, kā rezultātā visa nederīgā grunts bija jāpārved uz blakus esošajām atbērtnēm,” ceļa pārbūves gaitu raksturo LVM Zemgales reģiona meža infrastruktūras speciālists Gatis Vīksne.

disupu cels 29.11.2018.1

Veicot ceļa pārbūves projektēšanu, tika veikta objektā esošās grunts testēšana. Pārbaužu rezultātā tika secināts, ka ceļam nav nepieciešams pievest salizturīgo smilts slāni no karjeriem, jo smilts granulometriskais sastāvs atbilda meža autoceļu būvdarbu specifikācijām. Tāpēc nepieciešamais smilts apjoms tika nodrošināts objektā. Šim nolūkam smilti ieguva no sāngrāvju rakšanas un grunts apmaiņas, norokot nederīgo grunti un celmus atbērtņu zonā, kas kopā sastādīja vairāk nekā 6000 kubikmetru lielu apjomu.

Lai nodrošinātu meža apsaimniekošanu un saimniecisko darbību valsts mežā, AS “Latvijas valsts meži” veido jaunus un pārbūvē jau esošos meža ceļus, kas tiek izmantoti meža apsardzības un aizsardzības darbu veikšanai un nodrošina ērtu un drošu iedzīvotāju pārvietošanos. Pārbūvētā Dišupu ceļa sniegtās priekšrocības novērtēs arī dabas draugi, kuri turpmāk varēs ērti piebraukt pie savām iemīļotākajām ogu un sēņu vietām, kā arī atklāt jaunas pastaigu takas mežā. Ceļš nodrošinās arī tīkamu braucienu līdz brāļu kapiem, kas līdz šim nelabvēlīgos laika apstākļos bija apgrūtināta vieglo automašīnu īpašniekiem.

Lasīt vairāk: