20 • 07 • 2018

AS “Latvijas valsts meži” darbinieki palīdz dzēst meža ugunsgrēku

20140723 150213

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki jau vairākas dienas aktīvi iesaistās postošā meža un kūdras purvu ugunsgrēku dzēšanā Valdgales pagastā.

19. jūlijā meža ugunsgrēka ierobežošanas darbos iesaistījās 27 LVM darbinieki no Ziemeļkurzemes reģiona mežkopības, plānošanas un mežizstrādes struktūrvienībām. Dzēšanas procesā iesaistītas arī uzņēmuma vieglās kravas apvidus automašīnas, kuru kravas kastēs ievietotas ūdens tvertnes un sūkņi.

Tāpat dzēšanas darbiem piesaistīti LVM pakalpojumu sniedzējam SIA “Niedrāji” lietošanā esošie trīs harvesteri un forvarders. Ar to palīdzību līdz šim izzāģēta visa plānotā ceļa paplašinājuma zona, taču spēcīgā piedūmojuma dēļ turpināt darbus Stiklu ciema virzienā nav iespējams.

Jau ziņots, ka ugunsgrēks, kas sākotnēji izcēlies saimnieciskajā kūdras purvā, sasniedzis arī LVM apsaimniekoto meža teritoriju, kas atrodasvalsts nozīmes dabas liegumā “Stiklu purvi”. Uguns ir skārusi gan dabas lieguma regulējamā režīma zonu gan dabas parka zonu, gan dabas lieguma zonu, kurā ir aprobežota mežsaimnieciskā darbība un apgrūtināta piebraukšana ar ugunsdzēsības transportu.

LVM atgādina, ka visos Latvijas mežos joprojām saglabājas augsts ugunsbīstamības stāvoklis, tāpēc jābūt īpaši uzmanīgiem. Pastāv  liels risks, ka  katrs izsmēķis, ko kāds, tai skaitā arī ogotājs vai sēņotājs, nometīs, var izraisīt meža ugunsgrēku.

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.

Lasīt vairāk: