VIMEK HARVESTERA 404 T5 UN PIEVEDĒJTRAKTORA 610 RAŽĪGUMS JAUNAUDŽU KOPŠANĀ ZVIEDRIJĀ

VIMEK HARVESTERA 404 T5 UN PIEVEDĒJTRAKTORA 610 RAŽĪGUMS JAUNAUDŽU KOPŠANĀ ZVIEDRIJĀ

Pētījuma mērķis bija iepazīties ar zviedru mežizstrādes tehnikas ražotāja Vimek piedāvāto mazgabarīta mežizstrādes tehniku, veikt jaunaudžu kopšanas un kokmateriālu pievešanas darba laika uzskaiti Zviedrijas apstākļos un sagatavot vērtējumu par tehnikas pielietošanas iespējām Latvijā.

Pētījuma laikā sadarbībā ar uzņēmuma Vimek pārstāvjiem, kas organizēja lauka izmēģinājumus, sagatavotas rekomendācijas mazās tehnikas pielietošanai mūsu mežos līdz 60 gadus vecās audzēs.

Projekta dokumenti
03 • 07 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso