Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte

Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte

 

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte” īstenošanai.

Pētījuma nolūks izstrādāt un aprobēt uzskaites metodikas dienas meža putnu populāciju, putnu sabiedrību un to dzīvotņu stāvokļa novērtēšanai, kā arī mežsaimniecības ietekmes noskaidrošanai uz putnu populāciju stāvokli, telpisko izplatību un dzīvotņu kvalitāti LVM apsaimniekotajās mežu teritorijās.

Pētījuma izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM Izpētes vadītāju Induli Brauneru, tālrunis 67610015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2021. gada 1. marts.

 

 

Projekta dokumenti
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso