Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija

Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija

Šajā grāmatiņā aprakstīti meža reproduktīvā materiāla veidi, doti padomi stādīšanā, sēšanā un audžu papildināšanā.

Lasīt: issuu logo

 

Publikācijas dokumenti
28 • 01 • 2015Instrukcija Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso