Skaitļi un fakti

Skaitļi un fakti

Šajā grāmatiņā iekļauta informācija par AS "Latvijas valsts meži" vispārēju aprakstu, produktu un pakalpojumu klāstu. Dots ieskats ieguldījumam sociālās atbildības un vides aizsardzības jomā. Aprakstīti uzņēmuma resursi.

Lasīt: issuu logo

Publikācijas dokumenti
28 • 01 • 2015Skaitļi un fakti Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m