Skaitļi un fakti

Skaitļi un fakti

Šajā grāmatiņā iekļauta informācija par AS "Latvijas valsts meži" vispārēju aprakstu, produktu un pakalpojumu klāstu. Dots ieskats ieguldījumam sociālās atbildības un vides aizsardzības jomā. Aprakstīti uzņēmuma resursi.

Publikācijas dokumenti
01 • 07 • 2020Skaitļi un fakti Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso