Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs

Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs

Metodikas izstrāde un sākotnējie dati:

  • Koku skaita palielināšanās (ieaugšanas) vienādojumu izstrāde;
  • Pieauguma un atmiruma funkciju izstrāde galvenās cirtes vecumu pārsniegušām audzēm;
  • Oglekļa piesaistes augsnē ilgtermiņa dinamikas raksturošana.
Pētījuma dokumenti
23 • 03 • 2015Atskaite Lasīt tagad 
23 • 03 • 2015Pārskats Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso