SAVLAICĪGA JAUNAUDŽU KOPŠANA AR HARVESTERU AR PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU, BRACKE C16.B GRIEZĒJGALVU UN ROKAS DARBA INSTRUMENTIEM

SAVLAICĪGA JAUNAUDŽU KOPŠANA AR HARVESTERU AR PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU, BRACKE C16.B GRIEZĒJGALVU UN ROKAS DARBA INSTRUMENTIEM

Pētījumā vērtēta mašinizētās kopšanas un rokas motorinstrumentu pielietošanas biokurināmā sagatavošanai jaunaudzēs, kur koku augstums ir 6-9 m. Pētījuma veikšanai atlasītas 5 audzes 502. un 503. kvartāla apgabalā Skrīveru un Kokneses apkārtnē. Jaunaudžu kopšanā izmantots John Deere 1070 harvesters ar Bracke C16.b griezējgalvu, John Deere 1070 E harvesters ar paketējošo H 754 griezējgalva, kā arī rokas motorinstrumenti.

Pētījumā noskaidrots darba ražīgums mašinizētai jaunaudžu kopšanai, kā arī jaunaudžu kopšanai ar rokas motorinstrumentiem.

Projekta dokumenti
03 • 07 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso