Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas mērķu un selekcijas darba programmas aktualizācija a/s „Latvijas valsts meži” 30 gadiem

Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas mērķu un selekcijas darba programmas aktualizācija a/s „Latvijas valsts meži” 30 gadiem
Pētījuma dokumenti
02 • 03 • 2015Atskaite 2005 Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Pārskats 2006 Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Prezentācija 2006 Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Pārskats 2007 Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Prezentācija 2007 Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Selekcijas programma Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Prezentācija 2008 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso