PIEVESTĀ BIOKURINĀMĀ DAUDZUMA UZSKAITES METOŽU SALĪDZINĀŠANA KOPŠANAS CIRTĒS (īsais ziņojums)

PIEVESTĀ BIOKURINĀMĀ DAUDZUMA UZSKAITES METOŽU SALĪDZINĀŠANA KOPŠANAS CIRTĒS (īsais ziņojums)

Pētījuma mērķis ir salīdzināt Intermercato XW 50 PS svaru un automatizētās, pusautomātiskās un manuālās svēršanas metodes ar kokmateriālu tilpuma uzskaites metodēm, pievedot neatzarotu un nesagarumotu biokurināmo no kopšanas cirtēm, kas izstrādātas ar Bracke C16.b griezējgalvu. Izmēģinājumos noskaidrota arī kokmateriālu svēršanas ietekme uz pievešanas darba ražīgumu un noteikts pievedējtraktora kravas lielums.

Pētījuma dokumenti
13 • 10 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso