Padziļinātā izpēte iespējai ražot koksnes tekstilšķiedru – liocelu (Gala atskaite)

Padziļinātā izpēte iespējai ražot koksnes tekstilšķiedru – liocelu (Gala atskaite)

 

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Padziļinātā izpēte iespējai ražot koksnes tekstilšķiedru - liocelu” veikts no 2019.gada oktobra līdz 2021.gada maijam, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas valsts Koksnes ķīmijas institūtu, kā arī starp AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Pētījuma īstenošanā un nodevumu sagatavošanā piedalījās arī AS “Latvijas valsts meži” eksperti.

Pētījuma mērķis - padziļināti izpētīt un izvērtēt iespējas Latvijā ražot ļoti augstas pievienotās vērtības produktu – liocelu. Lēmums par projekta turpmāko attīstību nav pieņemts.

 

Pētījuma dokumenti
10 • 09 • 2021Gala atskaite Liocels 2021 Lasīt tagad 
10 • 09 • 2021Anotācija LV Lasīt tagad 
10 • 09 • 2021Anotācija ENG Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso