Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus

Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus

Pētījuma ietvaros tiek Izstrādāti mežaudžu augšanas gaitas modeļi  un noteikti pieaugumi saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas (MSI) datus

Pētījuma dokumenti
03 • 08 • 2015Gala atskaite Lasīt tagad 
09 • 02 • 20154.etapa starpatskaite Lasīt tagad 
25 • 04 • 20143.etapa starpastkaite Lasīt tagad 
25 • 04 • 20142.etapa starpastkaite Lasīt tagad 
25 • 04 • 20141.etapa starpastkaite Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Starpatskaite 2 Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Starpatskaites prezentācija Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso