Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados

Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados

Šajā bukletā apkopota infromācija par Latvijas meža nozari neatkarības gados. Dots ieskats Meža nozares polikā, vēsturē un resursos. Aprakstītas meža un vides savstarpējās attiecības, meža nozīme sabiedrības dzīvē. Apskatīta Meža nozares loma Latvijas tautsaimniecībā.

Lasīt: issuu logo

Publikācijas dokumenti
28 • 01 • 2015Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso