Meža mēslošanas ietekme uz kokaudžu vērtības pieaugumu

Meža mēslošanas ietekme uz kokaudžu vērtības pieaugumu

Meža apsaimniekošanas intensifikācija var palielināt mežu lomu ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanā, ja saimnieciskā darbība vērsta uz augošo koku krājas palielināšanu un fosilā kurināmā un materiālu aizstāšanas apjoma palielināšanu. Meža mēslošana ir viens no mežsaimniecības intensifikācijas paņēmieniem, kas var nodrošināt īpaši lielu krājas pieauguma palielinājumu boreālās klimatiskās joslas mežos.
Pētījuma mērķis ir apkopot pieredzi meža mēslošanā, izmantojot koksnes pelnus un ķīmiski nepārveidotus minerālus, sagatavot tehnoloģijas aprakstu un teorētisko modeli meža mēslošanas procesam, respektējot Latvijas normatīvajos aktos definētās prasības, kā arī noskaidrojot meža mēslošanas teorētisko pienesumu meža vērtības izmaiņām.

Pētījuma dokumenti
19 • 06 • 2014Gala atskaite mežaudžu mēslošanas ietekme Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Starpziņojums mežaudžu mēslošanas ietekme Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Bardulis_seminars_25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Brauners_seminārs_ievads_25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Brauners_seminārs_Mēslošanas projekts_25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Jansons_seminārs_Meslosana-genetika-blivums_25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Lazdiņa_seminārs_MESLOŠANA_25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Lazdiņa_seminārs_PLANTAC IJAS UN KUDRAJI_25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Lazdiņš_seminārs_CO2, tehnika, iespejas 25102013 Lasīt tagad 
19 • 06 • 2014Lazdiņš_seminārs_Meslojums un principi_25102013 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso