Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2016.-2020.

Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma 2016.-2020.

Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programmas mērķis bija izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvas tehnoloģijas un darbu plānošanas instrumentus meža tehnikas ietekmi uz vidi mazināšanai, jaunaudžu mašinizētas kopšanas ciršu un galvenās cirtes efektivitāti un darba ražīguma palielināšanai, kā arī koksnes resursu tehniskās un ekonomiskās pieejamības, kā arī meža vērtības palielināšanai.

Programmā ietvertās pētījumu jomas ir meža darbu mehanizācija uz augsnēm ar mazu nestspēju, mazā un nestandarta mežizstrādes tehnika kopšanas cirtēs un apauguma novākšanas cirtēs, biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošanas darba metodes kopšanas cirtēs, risinājumi degvielas patēriņa samazināšanai meža darbos, ieteikumi mežizstrādes tehnoloģisko karšu sagatavošanas pilnveidošanai, priekšlikumi meža mašīnu operatoru apmācības pilnveidošanai darbam kopšanas cirtēs un mežaudžu augšanas gaitas monitorings 2012.-2015. gados izkoptajās I un II vecumklases audzēs.

Nozīmīgākie pētījuma rezultāti ir risinājumi konkurētspējīgai mežizstrādei mežos uz augsnēm ar mazu nestspēju, tajā skaitā augsnes mitruma režīma kartes, priekšlikumi kāpurķēžu ar palielinātu virsmu un kāpurķēžu tehnikas pielietošanai mežizstrādē; risinājumi mežizstrādes izmaksu un audzes bojājumu samazināšanai jaunaudžu kopšanas cirtēs un meža infrastruktūras objektu apauguma novākšanas cirtēs, tajā skaitā kompleksai kompaktklases tehnikas izmantošanai kopšanas cirtēs. Pētījumā vērtēti dažādi risinājumi degvielas patēriņa uzskaitei un samazināšanai mežizstrādē, tajā skaitā noskaidrots, ka kāpurķēžu izmantošana ne tikai nepalielina, bet var arī samazināt degvielas patēriņu, bez tam konstatētas nepilnības degvielas uzskaitē harvestera produkcijas failos, kas ļauj mākslīgi samazināt degvielas patēriņu. Pētījumā  būtiska uzmanība pievērsta ieteikumu sagatavošanai meža apsaimniekošanas darbu plānošanai, t.sk. mežizstrādes tehnoloģisko karšu sagatavošanas uzlabošanai, ievalku plānošanai un caurteku dešifrēšanai. Pētījumos bija iesaistīti arī SIA "Meža un koksnes produktu izpētes un attīstības institūta" instruktori, kas apmācīja meža mašīnu operatorus un iegūtās zināšanas izmantoja meža mašīnu operatoru apmācības procesā. Pētījumā sagatavoti priekšlikumi jaunaudžu kopšanas ciršu vadlīniju pilnveidošanai, izmantojot kompaktklases tehniku, kā arī vidējās klases mežizstrādes tehniku, kas aprīkota ar Bracke C.16 darba galvu. Pētījuma ietvaros organizēti semināri AS "Latvijas valsts meži" darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem par pētījumu rezultātiem un atziņām.

Pētījums veikts pēc AS "Latvijas valsts meži" pasūtījuma, kuru īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Empīrisko datu ieguvi, analīzi un pārskata sagatavošanu nodrošināja LVMI Silava darbinieki A. Zimelis, S. Kalēja, J. Ivanovs, R. Meļņiks, Ē. Strautiņš, G. Petaja, D. Lazdiņa, K. Polmanis, L.L. Krumšteds, J. Zalmanis, K. Viļčevskis, G. Saveļjevs, A. Lazdiņš.

Pētījuma dokumenti
18 • 06 • 2021Pārskats mehanizācija 2020 Lasīt tagad 
18 • 06 • 2021Kopsavilkums mehanizācija 2016 - 2020 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso