Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana

Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana

Pētījumā paredzēts novērtēt nākotnes meža apsaimniekošanas riskus un izstrādāt rekomendācijas risku mazināšanai. Kā galvenie pētījuma virzieni ir saistīti ar koku augšanas gaitas un kaitēkļu attīstības pārbaudi atbilstoši nākotnes klimatam, Latvijā dabisku un retu koku sugu audzēšanas pieredzes uzkrāšanu, audzes mistrojuma nosacījumiem stabilām un noturīgām mežaudzēm, vētru seku prognozēšanas modeļu pārbaudi.

Pētījuma dokumenti
10 • 03 • 2016Atskaite Lasīt tagad 
08 • 05 • 2019Pārskats 2018 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso