Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (co2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (seg) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde

Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (co2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (seg) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde

Pētījuma ietvaros tiek veikta tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes references līmeņa (prognozējamo neto SEG emisiju novērtēšana, saglabājoties esošajai mežsaimniecības praksei) izstrādāšana ar meža apsaimniekošanu saistītajām darbībām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā.

Pētījuma dokumenti
25 • 04 • 2014Gala atskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso