Medību infrastruktūras rokasgrāmata

Medību infrastruktūras rokasgrāmata

AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Latvijas mednieku organizacijām atjaunojusi „Medību infrastruktūras rokasgrāmatu”.

Rokasgrāmatā atradīsiet medību torņu, meža dzīvnieku barotavu un piebarošanas lauku, laipu, šaušanas stigu un stāvvietu plānošanas un ierīkošanas nosacījumus un uzturēšanas principus.

Medības var notikt arī bez medību infrastruktūras izveides, taču tās esamība ievērojami atvieglo medību procesu un lielā mērā nodrošina tā efektivitāti. Pārdomāti veidota medību infrastruktūra nodrošina iespēju medīt selektīvi, tādējādi veicinot pareizu medījamo dzīvnieku populāciju struktūru, kas savukārt ir viena no galvenajiem nosacījumiem, lai samazinātu dzīvnieku nodarītos postījumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.

Publikācijas dokumenti
22 • 10 • 2019Medību infrastruktūras rokasgrāmata Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso