Ietekmes uz vidi novērtējums, stādus apstrādājot ar ķimikālijām kokaudzētavās, pielietojot integrētās augu aizsardzības metodes

Ietekmes uz vidi novērtējums, stādus apstrādājot ar ķimikālijām kokaudzētavās, pielietojot integrētās augu aizsardzības metodes
Pētījuma dokumenti
16 • 02 • 2015Atskaite 2004 Lasīt tagad 
16 • 02 • 2015Zaudējumi no priežu lielā smecernieka mežu mākslīgā atjaunošanā Latvijā Lasīt tagad 
16 • 02 • 2015Priežu lielā smecernieka Hylobius abietis L. bioloģija un ekoloģija Lasīt tagad 
16 • 02 • 2015Kopsavilkums par Zviedrijā izmantotajām tehnoloģiskajām iekārtām apstrādei ar AAL pret smecernieku iespējamiem bojājumiem mežu mākslīgā atjaunošanā. Lasīt tagad 
16 • 02 • 2015Izmantotā literatūra Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Reģistrētie AAL kokaudzētavās Lasīt tagad 
02 • 03 • 2015Salīdzinājums atbilstoši ES AAL reģistrā esošajiem datiem Lasīt tagad 
16 • 02 • 2015Atskaite 2005 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso