Egles augošu koku atzarošana un mehānisko stumbra aizsardzības pasākumu ietekme uz turpmāko koka augšanu un tā kvalitāti

Egles augošu koku atzarošana un mehānisko stumbra aizsardzības pasākumu ietekme uz turpmāko koka augšanu un tā kvalitāti

Zinātniskā pētījuma mērķis ir novērtēt egles augošu koku atzarošanas ietekmi uz turpmāko koka augšanu, kvalitāti un ekonomisko vērtību, izvērtējot darbu izpētes lietderību.

Pētījuma dokumenti
02 • 01 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso