Biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošana grāvju trašu apaugumā ar mežizstrādes darbiem aprīkotu ekskavatoru.

Biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošana grāvju trašu apaugumā ar mežizstrādes darbiem aprīkotu ekskavatoru.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot darba metodes ietekmi uz ekskavatora, kas pārbūvēts par harvesteru, darba ražīgumu, veicot mežizstrādi grāvju trašu apaugumā. Pētījums veikts no 2015. gada maija beigām līdz augusta beigām (darba laika uzskaites datu ieguve). Pētījumā noskaidrots harvestera un pievedējtraktora darba ražīgums, veicot grāvju trašu apauguma izstrādi un pievešanu, noteikts ekskavatora degvielas patēriņš, novērtētas biokurināmā un apaļo kokmateriālu ražošanas izmaksas, veikta izmaksu un ieņēmumu attiecības analīze un sagatavotas rekomendācijas darba ražīguma rādītāju un darba izpildes kvalitātes uzlabošanai, kā arī ieteikumi grāvju trašu izstrādes kvalitātes prasību pārskatīšanai.

Pētījuma dokumenti
13 • 11 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso