BIOKURINĀMĀ SAGATAVOŠANA JAUNAUDŽU KOPŠANĀ, PIRMAJĀ KRĀJAS KOPŠANĀ UN GRĀVJU TRAŠU APAUGUMĀ AR MOIPU GRIEZĒJGALVU

BIOKURINĀMĀ SAGATAVOŠANA JAUNAUDŽU KOPŠANĀ, PIRMAJĀ KRĀJAS KOPŠANĀ UN GRĀVJU TRAŠU APAUGUMĀ AR MOIPU GRIEZĒJGALVU

Pētījuma mērķis ir noskaidrot cirtes veida, darba metodes, koku dimensiju un sugu ietekmi uz Moipu 300F griezējgalvas darba ražīgumu. Pētījumā, kas veikts no 2015. gada 5. janvāra līdz 2015. gada 27. februārim (darba laika uzskaites datu ieguve), noskaidrots Moipu 300F griezējgalvas darba ražīgums, izmantojot harvesteru grāvju trašu apauguma novākšanā, jaunaudžu kopšanas cirtē un krājas kopšanas cirtē. Pētījumā salīdzinātas dažādas darba metodes un attālums starp tehnoloģiskajiem koridoriem (jaunaudžu kopšanas cirtēs).

Projekta dokumenti
03 • 07 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso