Bērza jaunaudžu un stādmateriāla audzēšanas problemātika NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

Bērza jaunaudžu un stādmateriāla audzēšanas problemātika NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

 

Pārskatā apkopotas atziņas par pētījumiem, kuri par bērza stādmateriāla audzēšanas un bērza stādījumu ierīkošanas problemātiku veikti laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam. Pētījumu ietvaros veikta kompleksa bērza stādmateriāla ražošanas izpēte AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvijas Finieris" kokaudzētavās, kā arī izvērtēta stādījumu ierīkošanas prakse AS "Latvijas valsts meži" mežu platībās un bērzu stādījumos, kurus ar AS "Latvijas Finieris" atbalstu ierīkojuši privātie mežu īpašnieki. Pētījums realizēts, pievēršot uzmanību trīs galvenajiem aspektiem – stādu audzēšanas un stādījumu ierīkošanas tehnoloģijām kā arī fitopatoloģisko un entomoloģisko risku novērtēšanai. Ierīkoti eksperimentālie stādījumi, kuros pārbaudīti dažādu veidu un izcelsmju bērza stādmateriāla augšanas rādītāji un atšķirīgu stādījumu ierīkošanas tehnoloģiju ietekme. Lai pārbaudītu vairāku no simptomātisko stādu daļām izolēto sēņu slimību ietekmi uz stādu vitalitāti, veikts bērza stādu mākslīgās inficēšanas eksperiments.

 

 

 

Summary

 

 

The current report is a compilation of research curried out from years 2014 to 2017 devoted to studies on establishment of birch plantations and production of birch planting stock. Within the research project the seedling production technologies were inspected in forest nurseries owned by JSC Latvijas valsts meži and JSC Latvijas Finieris also currying out the inventory of birch plantations both in forests managed by JSC Latvijas valsts meži and in private forests established by the support of JSC Latvijas Finieris. The main focus of the research activities was on production of birch planting stock and technologies uses for establishment of birch plantations evaluating the factors affecting the establishment success. Experts of forest phytopathology and entomology have been involved to study the causal agents responsible for dieback of shoots and stem necrosis frequently observed on birch seedlings in nurseries and plantations. A set of experimental plantations were established to study the factors having effect on early growth of seedlings. An experiment with artificial inoculation was establish to testify the pathogeny of fungus diseases isolated out of damaged tissues found on seedlings with necrosis.

 

Pētījuma dokumenti
07 • 11 • 2017 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso