Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2021. gads)

Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2021. gads)

 

2021. gada pavasarī atkārtoti apsekoti 2017. gada rudenī Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionos ierīkotie stādījumi, kuros izmantoti trīsgadīgi bērza stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu, kas kokaudzētavā audzēti pēc sistēmas 1+2 (1/2 IS stādi). Koku saglabāšanās pēc četrām veģetācijas sezonām stādījumos ir ļoti atšķirīga. Vien dažos objektos uzskaitīto koku skaits pārsniedz 1500 koki/ha, bet vairumā pārējo stādījumu tas ir ap 1000 koki/ha. Lielākajā daļā stādījumu bojā gājuši aptuveni puse stādīto koku. Tas liek noraidīt vienu no sākotnējiem pieņēmumiem, ka liela izmēra stādu izmantošana ļaus samazināt atjaunošanas izmaksas, jo, dēļ augstās saglabāšanās, varēs uz platības vienības stādīt mazāk koku. 1/2 IS stādu izmantošana ir veids, kā nodrošināt atjaunošanu ar ģenētiski augstvērtīgu reproduktīvo materiālu auglīgos izcirtumos, kuros veidojas spēcīgs aizzēlums, tomēr lielo stādu izmantošana negrantē labus rezultātus, ja savlaicīgi netiek veiktas jaunaudžu kopšanas.

Reaģējot uz ziņojumiem par bērzu bojāeju stādījumos Līvbērzes iecirknī, veikta sakņu sistēmas izpēte 12 kokiem četrās audzēs. Izpēte neatklāja sakņu deformācijas pazīmes, kas varētu liecināt par koku augšanas problēmām, kuras izraisījusi nekvalitatīva stādīšana vai slikti attīstīta stādu sakņu sistēma. Stādītajās bērzu audzēs pie sakņu kakla lūzušo koku sakņu sistēma ir vesela un labi attīstīta. Visdrīzāk koku bojāeju izraisījuši grauzēju (ūdens strupastes jeb ūdensžurkas) bojājumi. Nākošajā pētījuma etapā turpināsies darbs pie sēņu sugu noteikšanas no bojātajiem kokiem ievāktajos koksnes paraugos.

Pavasarī apsekotas AS “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavas, lai novērtētu bērza stādmateriāla bojājumu intensitāti un atkārtoti ievāktu simptomātisko stādu paraugus patogēno sēņu identificēšanai. Simtomātisko stādu analīzes veiktas LVMI Silava un Somijas dabas resursu institūtā. LVMI Silava un Somijā iegūti rezultāti ir līdzīgi un norāda, ka ir vairākas sēņu sugas, kas pie noteiktiem apstākļiem varētu izraisīt bērzu galotņu kalšanu. Vismaz 3 sēņu sugas ir iesaistītas galotnes kalšanā bērzu stādiem kokaudzētavās: Discula betulina, Dydimella sp. 24 un Fusarium avenaceum. Šīs sēņu sugas nav izteikti patogēnas, un slimības uzliesmojumus visdrīzāk provocē vairāki faktori: siltums; mitrums, stādu vitalitāte. Slimību uzliesmojumu cikliskums var būt saistīts ar globālā klimata izmaiņām, kas rada arī papildu stresu bērzu stādiem. Turpmākajos pētījumos nepieciešams noskaidrot D. betulina un Dydimella sp. 24 bioloģiju, kā arī pārbaudīt to jutību pret dažādiem fungicīdiem.

Pētījuma dokumenti
11 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso