Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2020. gads).

Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana (2020. gads).

Pētījuma III etapā ierīkoti pieci jauni bērza eksperimentālie stādījumi, kuru mērķis ir pārbaudīt dažādu izcelsmju bērza reproduktīvā materiāla piemērotību stādījumu ierīkošanai Latvijā un skaidrot stādmateriāla un augsnes gatavošanas paņēmiena ietekmi uz bērzu stādījumu augšanas rādītājiem meža zemēs. AS "Latvijas Finieris" platībās ierīkoti divi stādījumi Latvijā un viens stādījums Lietuvā, kuros pielietots Somijas (divas izcelsmes), Lietuvas (divas izcelsmes), Igaunijas un Latvijas (divas izcelsmes) stādmateriāls. Šie divi stādījumi ir pirmie, kuros izmantotas AS "Latvijas valsts meži" otrās pakāpes bērzu sēklu plantācijā iegūtās sēklas.

AS "Latvijas valsts meži" mežu platībās Dienvidkurzemes reģionā ierīkoti trīs stādījumi, kuros 2020. gada pavasarī stādīti 1+2 IS un 1+1 IS bērza stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu. Koki eksperimentālajos stādījumos stādīti pacilās un vagās gatavotā, kā arī negatavotā augsnē. Pārskatā apkopoti koku mērījumi visās eksperimentālajās platībās pēc pirmās augšanas sezonas.

  1. gadā pabeigta ilgtermiņa eksperimentālā objekta ierīkošana, kurā pārbaudīta bora mēslojuma ietekme uz bērzu augšanu platībās, kurās vērojami bora deficīta simptomi.

Pārskata periodā pārmērīti bērza eksperimentālie stādījumi, kuri ierīkoti 2015. un 2016. gadā. Šajos stādījumos joprojām labāko augšanu demonstrē stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu, kuru saglabāšanās un augstuma pieaugumi ir pārāki par ietvarstādiem.

Reaģējot uz AS "Latvijas Finieris" un AS "Latvijas valsts meži" kokaudzētavu vadītāju informāciju par liela apjoma nekrotiskiem bojājumiem lauku platībās, kurās audzēti 1+1 IS bērza stādi, LVMI Silava fitopatoloģijas virziena darbinieki veica kokaudzētavu apsekošanu. Kokaudzētavās ievākti simptomātisko stādu paraugi un ierīkoti pagaidu parauglaukumi, kuros plānots sekot slimības izplatības dinamikai. Ievāktie stādu paraugi nogādāti laboratorijā, kur 2020. -2021. gada ziemā notiks sēņu micēlija kultūru audzēšana un sugu noteikšana.

Pētījuma dokumenti
18 • 06 • 2021Pārskats bērzi 2020 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso