Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana

Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana

Pētījumā paredzēts pilnveidot Latvijā biežāk pārstāvēto koku sugu augšanas gaitas modeļus, balstot uz meža statistiskās inventarizācijas 10 gadu pārmērījumu datiem, kā arī pilnveidotos augšanas gaitas modeļus salīdzināt ar citu valstu modeļiem. Pētījumā veiks arī dažāda vecuma audžu augšanas gaitas modeļu izstrādi, veicot šādās audzēs iepriekš ierīkoto parauglaukumu pārmērījumus. Kopšanas ciršu efekta novērtēšanai četros Latvijas reģionos tiks ierīkoti kopšanas ciršu parauglaukumi dažādu sugu un bonitāšu audzēs.

Pētījuma dokumenti
09 • 03 • 20161. starpatskaite Lasīt tagad 
09 • 03 • 20162. starpatskaite Lasīt tagad 
09 • 03 • 20163. starpatskaite Lasīt tagad 
08 • 05 • 20194. starpatskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso