Augošo koku un kokmateriālu kvalitāte

Augošo koku un kokmateriālu kvalitāte

Grāmatā „Augošu koku un kokmateriālu kvalitāte” sniegts izziņas materiāls, kas ir papildināts ar shematiskiem attēliem un fotogrāfijām un ir strukturizēts divās nodaļās. Pirmajā nodaļā „Kvalitātes vērtēšanas teorētiskie aspekti” ir sniegts koksnes produktu, kokmateriālu kvalitātes vērtēšanas un uzmērīšanas procesu raksturojošo terminu skaidrojums, augošu koku vērtēšanas un kokmateriālu redukcijas principi un kritēriji. Otrajā nodaļā „Koksnes vainas. Mērīšana un vērtēšana”  ir sniegts skaidrojums par galvenajām kokmateriālu kvalitāti raksturojošām koksnes vainu grupām atkarībā no vērtējamo kokmateriālu piederības kādam no koksnes produktiem un koku sugām.

Lasīt issuu logo

Publikācijas dokumenti
14 • 05 • 2014Augošo koku un kokmateriālu kvalitāte Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso