AR MOIPU 300F3 PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU APRĪKOTA JOHN DEERE 1270 HARVESTERA DARBA RAŽĪGUMA NOVĒRTĒJUMS STARPCIRTĒ UN APAUGUMA NOVĀKŠANĀ

AR MOIPU 300F3 PAKETĒJOŠO GRIEZĒJGALVU APRĪKOTA JOHN DEERE 1270 HARVESTERA DARBA RAŽĪGUMA NOVĒRTĒJUMS STARPCIRTĒ UN APAUGUMA NOVĀKŠANĀ

Pētījuma mērķis ir noskaidrot cirtes veida, koku dimensiju un sugu ietekmi uz Moipu 300F griezējgalvas darba ražīgumu, veicot mežizstrādi ar John Deere 1270 harvesteru. Pētījumā noskaidrots darba ražīgums kopšanas un galvenajā cirtē (apauguma novākšanā), novērtētas biokurināmā un apaļo kokmateriālu ražošanas izmaksas, veikta izmaksu un ieņēmumu attiecības analīze un sagatavotas rekomendācijas darba ražīguma rādītāju uzlabošanai.

Pētījuma dokumenti
02 • 09 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso