Augsnes gatavošana un meža dabiskās atjaunošanas veicināšana ir mehāniska zemsedzes virskārtas mineralizācija/atsegšana, lai samazinātu zemsedzes augu konkurenci un optimizētu augsnes mitruma režīmu tā uzlabojot tās fizikālās un ķīmiskās īpašības ,radot   labvēlīgus apstākļus sēklu dīgšanai, dīgstu attīstībai un sējeņu augšanai , kā arī, lai atvieglotu meža mākslīgo atjaunošanu un atjaunoto mežaudžu kopšanu.

Traktortehnika, ko izmanto ir pielāgoti meža pievedējtraktori, meža treilēšanas traktori, kā arī ekskavatori vai lauksaimniecības traktori, kas pielāgoti mežsaimnieciskajiem darbiem. Augsnes gatavošanas agregāti - aktīvās piedziņas disku arkli, pasīvās piedziņas disku arkli, pacilu veidotāji.

Pacilu tehnoloģiju pielieto izcirtumos ar zemu augsnes nestspēju , paaugstinātu gruntsūdens līmeni , lai  uzlabotu augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazinātu dzīvās zemsedzes augu konkurenci, atvieglotu meža stādīšanu, nodrošinātu vienmērīga biezuma stādījumu ierīkošanu, atvieglotu atjaunoto mežaudžu kopšanu un samazināt kopšanas atkārtojumu skaitu, optimizējot stādvietās mitruma režīmu