stada mezu

Meža stādīšana ir visbiežāk izmantotā atjaunošanas metode – to iespējams piemērot daudziem meža augšanas apstākļu tipiem. Pareizi un kvalitatīvi veikta stādīšana ir droša meža atjaunošanas metode, kas koku stādiem garantē optimālus augšanas apstākļus.

Darbus veic gan pavasarī, gan vasaras sākumā (izņemot karstāko un sausāko laiku), gan arī rudenī. Meža stādīšanā tiek izmantots LVM kokaudzētavās izaudzēts kvalitatīvs stādāmais materiāls: priedes, egles un ozola kailsakņi, egles un bērza kailsakņi ar uzlabotu sakņu sistēmu, priedes, egles, bērza un melnalkšņa ietvarstādi. Stādīšanai izmantojams tikai atbilstošs meža stādīšanas inventārs – lāpstas un speciāli stādīšanas stobri.

Meža sēšana ir meža atjaunošanas metode, kas sekmīgi lietojama nabadzīgos augšanas apstākļos, kur jaunos sējeņus neapdraud konkurējošie lakstaugi.

Papildināšana ir atjaunoto, ieaudzēto vai dabiski apmežoto platību papildināšana ar atjaunojamo (pieļaujamo) koku sugu stādiem platībā, kur atjaunošanās nav notikusi atbilstošā apjomā un kvalitātē.