Profesionālā darba pieredze:

Pašlaik: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Personāla vadības daļas vadītāja

Izglītība:

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra grāds personāla vadībā

Latvijas Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav