Ieņemamais amats:

AS "Latvijas valsts meži" Personāla vadības daļas vadītāja.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, tiesību maģistra grāds, jurista kvalifikācija. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra grāds personāla vadībā.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.