Profesionālā darba pieredze:

Pašlaik: akciju sabiedrība “Latvija valsts meži”, Risku vadītāja

2022.–2023. SIA “Getliņi EKO”, Sadzīves atkritumu apstrāde un izvietošana, risku un atbilstības vadītāja

2018.–2022. akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, Enerģētika, Regulācijas un atbalsta daļas vadītāja, atbilstības un risku vadītāja

2011.–2015. Eiropas Savienības Tiesa, ES tiesību aktu pareizas interpretācijas un piemērošanas nodrošināšana, juriste lingviste

Izglītība:

Rīgas Juridiskā augstskola, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M)

Latvijas Universitāte, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, jurista kvalifikācija

Ventspils Augstskola, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, angļu, krievu, latviešu valodas tulks un tulkotājs

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav