20 • 08 • 2003

Informācija par meža ugunsgrēkiem līdz š.g. 11.08. LVM mežos

Augsta uguns bīstamība joprojām saglabājas visos mežos Latvijā, lai arī mazāk nekā pagājušajā gadā, deguši arī valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekošanā esošie meži - līdz š.g. 11. augustam LVM apsaimniekotajos mežos reģistrēti 199 meža ugunsgrēki, un to skartās platības ir 126,6 ha. Informācija par meža ugunsgrēkiem līdz š.g. 11.08. LVM mežos

Augsta uguns bīstamība joprojām saglabājas visos mežos Latvijā, lai arī mazāk nekā pagājušajā gadā, deguši arī valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekošanā esošie meži - līdz š.g. 11. augustam LVM apsaimniekotajos mežos reģistrēti 199 meža ugunsgrēki, un to skartās platības ir 126,6 ha.

Mežsaimniecība

Skaits

Izdegusī platība meža zemēs, ha

Līdz.

24.07

Līdz

11.08

mežs

purvi

citas

meža zemes

Kopā

ha

Austrumvidzeme

12

14

15,34

0,04

15,38

Dienvidkurzeme

13

16

9,86

1

1,40

12,26

Dienvidlatgale

40

50

25,90

2,50

28,40

Rietumvidzeme

23

34

11,71

0,21

11,92

Vidusdaugava

16

16

4,88

4,88

Zemgale

27

32

19,62

19,62

Ziemeļkurzeme

20

27

15,93

14

29,93

Ziemeļlatgale

8

10

4,16

4,16

Kopā

167

199

107,4

3,50

15,65

126,55

Ugunsgrēka vidējā platība LVM mežos – 0,64 ha.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem līdz 11. 08.

Gads Ugunsgrēku skaits Platība ha

Visos mežos

LVM mežos Visos mežos LVM mežos

2003

832

199

454,5

126.5

2002

1154

424

562

199.2

2001

252

86

268,6

162.4

2000

820

348

1258,7

484.8

LVM darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Andris Jurevskis skaidro situāciju: „Ugunsgrēku skaits LVM apsaimniekotajos mežos šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies. To ietekmēja gan LVM veiktie profilakses pasākumi – ugunsaizsardzības mineralizēto joslu ierīkošana, brīdinājuma zīmju izvietošana, uguns nozīmes ceļu būvēšana un sakārtošana u.c., gan arī labvēlīgāki laika apstākļi. Tomēr uztrauc tuvojošās sēņu un ogu sezona, kad cilvēki vairāk dodas uz mežiem, jo pagājušogad tieši šajā laikā bija visvairāk ugunsgrēku mežos un purvos. Tāpēc aicinām cilvēkus būt īpaši piesardzīgiem un uzmanīgiem, rīkojoties ar uguni, lai mēs paši neiznīcinātu savu bagātību.”

Ar cieņu,

Tomass Kotovičs, Komunikācijas daļas vadītājs

7805432, 9408866

 PP_ugunsgreki.doc