18 • 12 • 2023

Ar 2024. gadu LVM aptur dubulto meža sertifikācijas procesu, izvēloties Eiropā vadošo sertifikācijas sistēmu – PEFC

AS “Latvijas valsts meži” no 2024. gada apturēs dubulto meža sertifikācijas procesu un turpinās mežu apsaimniekošanu sertificēt atbilstoši Latvijas PEFC meža apsaimniekošanas standartam, kas izstrādāts atbilstoši Starptautiskā PEFC prasībām un ir aktuālāks, Eiropā visbiežāk izmantots. Ņemot vērā, ka FSC® (Forest Stewardship Council ), nav izstrādājis nacionālo standartu Latvijai, sertifikācija atbilstoši esošajiem standartiem Latvijā tiek apturēta līdz brīdim, kad nacionālais standarts tiks izstrādāts.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) un FSC standartu nosacījumi ir salīdzinoši līdzīgi un abi apliecina atbildīgu, ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. PEFC ir modernāks un jaunāks ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas standarts, kas ņem vērā jaunākos ESG (vides, sociālos un pārvaldības) aspektus un sekmē SDG (Sustainable Development Goals) mērķu sasniegšanu. Līdz šim FSC nav noorganizējis jauna Latvijas nacionālā standarta izstrādi, bet piedāvā sertifikāciju veikt atbilstoši pagaidu standartam, kas izstrādāts necaurskatāmā un neizprotamā procesā ārpus Latvijas. Standarta piemērojamība vietējiem apstākļiem ir būtisks nosacījums sertifikācijas uzsākšanai vai turpināšanai. 

Andris Balodis, AS “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecības direktors, uzsver: “Ņemot vērā abu meža apsaimniekošanas standartu līdzību, mums uzticēto valsts mežu apsaimniekošanas principos nekas nemainās. Pašlaik saskaņā ar starptautiskajiem mežu apsaimniekošanas standartiem gadā veicam 16 auditus, ko īsteno neatkarīgi auditori no Vācijas, ASV un citām valstīm. Pēdējo trīs gadu laikā LVM nav konstatētas neatbilstības šobrīd spēkā esošajiem FSC standartiem – līdz ar to varam nekavējoties atsākt mežu sertifikāciju atbilstoši FSC nacionālajam Latvijas standartam, tiklīdz tiks nodrošināta tā izstrāde un saskaņošana ar iesaistītajām pusēm.”

"PEFC Latvija" valdes locekle Līga Jansone: “Sertificēto meža platību ziņā PEFC ir lielākā mežu sertifikācijas sistēma pasaulē – sertificēti vairāk nekā 280 miljoni hektāru. Gan starptautiskā PEFC dokumentācija, gan nacionālā PEFC dokumentācija, tajā skaitā standarti, tiek pārskatīti ik pēc 5 gadiem, lai nodrošinātu, ka standartos iekļautās prasības iet līdzi laikam, iekļaujot jaunākās zinātniskās atziņas un labāko apsaimniekošanas praksi.  PEFC sertifikāts ir apliecinājums tam, ka meža apsaimniekošana atbilst ne tikai nacionālajām prasībām, bet arī augstākajiem starptautiskajiem ilgtspējas standartiem.”

Eiropā kopumā pēc PEFC sistēmas sertificēti ir 81 415 343 hektāri mežu, bet FSC sertificēti – tikai 56 425 581 hektārs. Savukārt Latvijā pēc PEFC sistēmas sertificēti ir 1 747 266 hektāri mežu, bet FSC sertificēti – 1 226 315 hektāri.

Eiropā un pasaulē mežu sertifikācijā kopumā visplašāk izmatotā ir PEFC  sertifikācijas sistēma. Otra populārākā sertifikācijas sistēma ir FSC, kas tika izveidota galvenokārt ar mērķi ierobežot tropu mežu izciršanu un aizsargāt pirmiedzīvotāju tiesības. Sertificēšanā var tikt izmantoti arī citu sistēmu standarti - ISO, SPB, SURE u.c. Meža apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēdes sertifikācija ir viens no veidiem, kā ražotājs pircējam var pierādīt, ka pārdoto produktu ražošanā izmantotā koksne tiek iegūta no mežiem, kuri apsaimniekoti ekonomiski pamatoti, videi draudzīgi un sociāli atbildīgi. Sertifikācijas veidus uzņēmumi izvēlas atbilstoši uzņēmuma politikai, kā arī sertifikācijas sistēmu atbilstībai vietējiem apstākļiem un koksnes pieprasījumam.

Eiropas Savienībā (ES) Zaļās vienošanās ietvaros ir izstrādāts ES līmeņa regulējums vairākās jomās, kuru prasības ir saistošas visām ES dalībvalstīm. Tas paredz gan brīvprātīgu, gan juridiski saistošu papildus prasību ieviešanu salīdzinājumā ar līdzšinējo praksi arī mežsaimniecības jomā. Viena no jomām, kurā tiek noteikts regulējums, ir arī atmežošanas ierobežošana pasaulē. Ja līdzšinējā praksē meža sertifikācija bija brīvprātīgs instruments šī jautājuma risināšanai, tad šobrīd var vērot, ka risinājums pēc būtības būs ES līmeņa sertifikācija.