11 • 11 • 2022

Iecienītas atpūtas vietas ezerā iegāž atkritumu konteineru

titulbilde

Oktobra nogalē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Rietumvidzemes reģiona darbinieki saņēma informāciju, ka ezerā pie atpūtas vietas  ‘’Pīļezers’’ iestumts piepildīts atkritumu konteiners. Ierodoties atpūtas vietā, fakts tika apstiprināts – apmēram 5 metru attālumā no krasta bija redzams nogrimis konteiners ar atkritumiem.    

“Atkritumu konteiners, kas tika uzstādīts atpūtas vietas “Pīļezers” apmeklētāju ērtībām, ir iestumts ezerā, izmantojot ezera krastā uzstādīto laipu. Darbinieki konteineru no ezera izvilka, vienlaikus savācot lielāko daļu ūdenī peldošo atkritumu, taču nav zināms, cik daudz no tiem nogrimuši. Vainīgā persona nav zināma, taču pašlaik tiek apsvērta iespēja objekta tuvumā uzstādīt video novērošanas kameras,” stāsta LVM Rietumvidzemes reģiona meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists Jānis Zālītis.

LVM atgādina, ka atkritumu izmešana un tūrisma infrastruktūras objektu apzināta bojāšana ir pretlikumīga. Vainīgā persona par šādu darbību tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī tai ir jāatlīdzina LVM ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi. LVM aicina iedzīvotājus par piemēslotajām vietām informēt Valsts vides dienestu, izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”.

Lasīt vairāk: