10 • 03 • 2022

LVM meža autoceļu kūdrainā grunts posmā būvē uz koka baļķu klāja

muiznieku cels koka klajs 3 01.03.2022

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ziemeļlatgales reģiona Balvu iecirknī vasaras vidū ekspluatācijā plānots nodot meža autoceļu “Muižnieku ceļš”. Trešdaļa ceļa ir ar ļoti zemu grunts nespēju, tāpēc tā būvniecībā tiek veidots koka baļķu klājs, uz kura vēlāk tiks būvēta ceļa konstrukcija.

“Vairāki LVM meža autoceļi zemas grunts nestspējas apstākļos būvēti, izmantojot koka baļķa klājus. Šāda horizontālas plaknes konstrukcija vienmērīgi izkliedē pašas ceļa konstrukcijas svaru un uzņem transporta dinamisko slodzi. Izmantojot būvniecības objektā iegūto kūdru, baļķu klājs pēc ieklāšanas tiek savā veidā iekonservēts jeb iekūdrots ar 10 cm biezu, blīvu kūdras slāni. Virs baļķu klāja izbūvē ceļa konstrukciju, kas sastāv no salturīgas smilts segas pamata, bet virspusē veido drupinātas grants segu,” skaidro LVM Latgales reģiona meža infrastruktūras vadītājs Māris Matisāns.

muiznieku cels koka klajs 2 01.03.2022 copy

“Muižnieku ceļa” kopējais garums ir 0,94 km, no kuriem posms 330 m garumā ir ar ļoti zemu grunts nestspēju. Izmantotais baļķu klāja platums ir 7,20 metri un tā izveidei paredzēts izmantot kokmateriālus 317 kubikmetru apjomā. Darbus veic AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons. Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada 30. jūnijam.

muiznieku cels koka klajs 4 01.03.2022

Baļķu klājuma izbūve veicama kūdrainas grunts posmos, pirms tam veicot esošo koku zāģēšanu iespējami tuvu zemes virsmai. Garenvirzienā pamīšus ieklāj baļķus ar 50 cm savienojuma vietas pārlaidumu un baļķu savstarpējo attālumu šķērsvirzienā 90 cm. Baļķu savienojumu vietas sasien divās vietās, izmantojot tērauda stiepli. Uz garenvirzienā izvietotiem baļķiem izbūvē baļķu klājumu. Baļķu klājums jāizbūvē pamīšus, zāģējot uz pusēm gala baļķus. Klāja baļķi jāieklāj cieši cits pie cita. Baļķu klājumu pie pamata baļķiem piestiprina, izmantojot celtniecības naglas vai tērauda stiepli.

Lasīt vairāk: