27 • 12 • 2021

AS “Latvijas valsts meži” turpmāk vadīs Arnis Melnis

a.melnis 2

Šodien, 27. decembrī, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ārkārtas sēdē par jauno uzņēmuma valdes priekšsēdētāju iecēla līdzšinējo LVM valdes locekli Arni Melni, kurš uzņēmuma vadībā strādā kopš tā dibināšanas 1999. gadā. Par jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu LVM padome lēma pēc ilggadējā uzņēmuma vadītāja Roberta Strīpnieka lēmuma atstāt amatu no šī gada 31. decembra.

Arnis Melnis ir pieredzējis meža nozares profesionālis. Līdz šim A. Melnis ieņēma LVM valdes locekļa amatu un, strādājot uzņēmuma vadībā, bijis arī LVM valdes priekšsēdētāja vietnieks un viceprezidents. Savu karjeru mežsaimniecības nozarē A. Melnis sāka vēl 1980. gadu sākumā, strādājot vispirms Ogres MRS (mežrūpniecības saimniecība), bet vēlāk – Saldus MRS. No 1991. gada līdz 1997. gadam A. Melnis bija SIA “Silva" izpilddirektors, vēlāk divus gadus strādāja par valsts galveno virsmežzini Valsts meža dienestā, savukārt 1999. gadā – sāka savas profesionālās gaitas LVM.

A. Melnim ir inženiera tehnologa izglītība mežinženiera specialitātē, bet profesionālās zināšanas meža nozares pārvaldībā un uzņēmējdarbības vadībā gadu gaitā papildinājis dažādos apmācību semināros, programmās, konferencēs un pieredzes apmaiņas projektos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

“LVM padomes mērķis, izraugoties jauno valdes priekšsēdētāju, ir nodrošināt stabilitāti, kas balstīta uz profesionālu kompetenci, LVM darbības un meža nozares pārzināšanu. A. Melnis ir LVM vadītājs ar gandrīz četrdesmit gadu pieredzi mežsaimniecības jomā un kopā ar jau esošo vadības komandu spēs turpināt pārliecinošu uzņēmuma izaugsmi, gādājot gan par ikdienas darbības nodrošināšanu, gan stratēģisku iniciatīvu ieviešanu,” saka Edmunds Beļskis, LVM padomes priekšsēdētājs.

Top101.lv Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā, ko veido investīciju uzņēmums “Prudentia” un birža “NASDAQ Rīga”, LVM šogad atzīta par otro vērtīgāko uzņēmumu Latvijā (aiz AS “Latvenergo”) ar kopējo vērtību 1,46 miljardi eiro, kas ir par 26% vairāk nekā 2020. gadā.

AS “Latvijas valsts meži” ir dibināta 1999. gada oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij. LVM ir Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) dibinātājs un aktīvs tās biedrs.

 

Papildu informācija:

Tomass Kotovičs

AS “Latvijas valsts meži”

Komunikācijas daļas vadītājs