15 • 12 • 2021

LVM padome un Latvijas Kokrūpniecības federācija pārrunā noslēgtā sadarbības memoranda īstenošanu

20201227 appo4169 002

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis un Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) pārstāvji 14. decembrī tikās, lai pārrunātu meža nozares aktualitātes un noslēgtā sadarbības memoranda mērķus – atjaunojamo resursu un bioekonomikas lomas kāpināšanu Latvijas tautsaimniecībā.

Pirmā LVM un LKF padomju tikšanās plānota 2022. gada sākumā.

AS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis: "Es ļoti labi apzinos Latvijas lielākā meža nozares uzņēmuma nozīmību visas Latvijas tautsaimniecības attīstības kontekstā. Valsts interesēs ir kāpināt mežu resursu izmantošanas efektivitāti un vairot sabiedrības ilgtermiņa ieguvumus no atjaunojamo dabas resursu izmantošanas. Tāpēc pozitīvi vērtēju jau līdzšinējo nozares organizāciju un uzņēmumu sadarbību, kā arī sadarbības memorandā izvirzītos mērķus un sadarbības jomas. Padomes vārdā apliecinu, ka esam apņēmības pilni sadarbībai ar nozari un tās pārstāvošām organizācijām, kā Latvijas Kokrūpniecības federācija."

Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs: "Pēdējo pāris gadu globālie notikumi un tendences – gan neparedzami straujā kokmateriālu tirgus dinamika, gan Eiropas zaļā kursa nospraustie izaicinājumi –, mudina nozari uz vēl ciešāku sadarbību un pārdomātu iestāšanos par Latvijas tautsaimniecības interesēm. Tādēļ šodien, iepazīšanās vizītes laikā, aicinājām jauno AS "Latvijas valsts meži" padomi uz kopīgu sadarbības tikšanos ar Latvijas Kokrūpniecības padomes pārstāvjiem, lai apspriestu konkrētus turpmākās sadarbības soļus."

2020. gadā AS "Latvijas valsts meži" un Latvijas Kokrūpniecības federācijas parakstītajā sadarbības memorandā izvirzīti trīs meža nozares mērķi:

1) līdz 2030. gadam dubultot pievienoto vērtību uz vienu darba vietu meža nozarē,

2) līdz 2030. gadam palielināt meža nozares saražotās produkcijas vērtību 2 reizes,

3) veidot par 25% ražīgākas mežaudzes.