22 • 12 • 2020

Konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare” informēs par nozares izaugsmi

img 8727

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) “Silava”, Meža nozares kompetences cents, AS “Latvijas Finieris” un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar citiem meža  nozares partneriem aicina piedalīties  konferencē “Zināšanās balstīta meža nozare”, lai atskatītos uz iepriekšējā periodā veikto pētījumu rezultātiem un to devumu meža nozares izaugsmei. Konference notiks tiešsaistē 2021. gada 26. un 27. janvārī, dalība bez maksas.

Konferences programmā plānoti ziņojumi, intervijas, paneļdiskusijas par mežsaimniecības izaicinājumiem, produktu inovācijām, vides aizsardzību, koksnes izmantošanu būvniecībā un citām tēmām. Detalizēta konferences programma tiks izziņota 2021. gada janvāra sākumā.

Konferencē prezentēto zinātnisko atziņu kopsavilkumu plānots publicēt atsevišķā izdevumā.    

Meža nozare ir viena no bioekonomikas pamatnozarēm, kas ietekmē kopējo valsts sniegumu, īstenojot bioekonomikas, aprites ekonomikas, vides aizsardzības, ekonomikas ilgtspējas, klimata un sociālos mērķus.