22 • 12 • 2020

LVM plānotājs atklāj dižakmeni Latgalē

dsc 2485

Mežs sniedz iespēju ne vien atpūsties svaigā gaisā, bet arī atklāt daudz jauna un vēl nezināma. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ziemeļlatgales reģiona plānotājs Aivars Paulins, veicot darba pienākumus Ludzas novada Pildas pagastā, atklāja līdz šim vēl nemanītu dižakmeni.

“Pavisam nejauši pamanīju kokos noslēpušos lielu akmeni. Sākumā akmeni noturēju par zemes uzbērumu, taču pieejot tam tuvāk, biezais sūnu apaugums lika mainīt domas. Zem sūnām izrādījās guļam liels akmens,” par reto atradumu stāsta plānotājs Aivars Paulins.

Plānotājs sazinājās ar LVM vides plānošanas speciālisti, lai vēlreiz kopīgi apsekotu neparasto atradumu un veiktu akmens precīzu uzmērīšanu. Atrastā akmens virszemes tilpums ir aptuveni 11 kubikmetri, kas atbilst dižakmens kritērijiem un ir aizsargājams dabas piemineklis.

dsc 2498888

Dižakmens līdz šim nebija reģistrēts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un tam vēl nav dots nosaukums. Sistēmā "Ozols” ir apkopota informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati un citi dati, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.