13 • 12 • 2013

LVM stipendiāti dodas dziļāk mežā

Studentiem, kas šogad ieguvuši LVM stipendijas, 11. decembrī bija iespēja doties uz vienas dienās mācību semināru, kurā jaunie censoņi tika iepazīstināti ar Meža un koksnes produktu pētniecības institūta darbu, kā arī mežsaimniecības praksi Vidusdaugavas mežos.

Semināra laikā 30 studenti diskutēja ar LVMI „Silava" direktoru Jurģi Jansonu par meža resursu dinamiku Latvijā, meža monitoringu, meliorāciju un citiem ar mežsaimniecības attīstību saistītiem jautājumiem. Vēlāk jaunieši varēja iemēģināt spēkus Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta laboratorijās, kā arī pēcpusdienā doties mežā, kur viņus sagaidīja AS „Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona plānošanas vadītājs Kaspars Riže un viņa palīgi. Mežā ikvienam bija iespēja iepazīties ar to, kā ikdienā norit meža apsaimniekošana.

Šajā mācību gadā izsludinātajā stipendiju konkursā AS „Latvijas valsts meži” piešķīrusi stipendijas 22 augstskolu un 8 Ogres Valsts tehnikuma audzēkņiem. Visa gada garumā stipendiātiem būs iespēja apmeklēt īpašus mācību seminārus, iepazīstot nozares un uzņēmuma darbu.

Lai veicinātu studējošo izaugsmi un izglītošanos meža jomā, AS „Latvijas valsts meži” jau vairākus gadus izsludina stipendiju konkursu, kurā var pieteikties dažādās studiju programmās studējošie Latvijas augstskolu studenti, stipendijas var iegūt arī Ogres Valsts tehnikuma audzēkņi. Stipendiju piešķiršanas mērķi ir paaugstināt studējošo un audzēkņu motivāciju attīstīt savas prasmes un iemaņas, piesaistīt speciālistus LVM, paaugstināt studējošo un audzēkņu vēlmi uzlabot savu studiju kvalitāti LVM interesējošās jomās un atbalstīt zinātnes attīstību.