17 • 12 • 2007

Kā atšķirt valsts mežus no citiem

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (LVM) ir atļāvusi valsts mežos katram iedzīvotājam savām vajadzībām nocirst vienu svētku eglīti. Kā uzzināt kam pieder mežs.

Valsts meži ir izkaisīti pa visu Latvijas teritoriju starp daudziem privātajiem, pašvaldību un citu īpašnieku mežiem. Gandrīz nekur nav lielu vienlaidus meža masīvu. Bez tam, LVM nepārtraukti iepērk meža zemi un līdz ar to mainās arī valsts mežu īpašumu robežas. Minēto iemeslu dēļ nav iespējams publicēt precīzu visu Latvijas valsts mežu karti, pēc kuras varētu vadīties eglīšu meklētāji.

 

Tomēr ir pazīmes, pēc kurām atšķirt valsts mežus no citiem. Stigu, kā arī ceļu malās ir izliktas LVM īpašuma zīmes. Tajās uz dzeltena fona ir norādīts LVM logotips.

 

Mežā ir arī citas zīmes, kas liecina par meža piederību valstij. Piemēram, "Uzmanīgi ar uguni!", "Ievērot tīrību", "Sargies no ērcēm!" u.c uz kurām arī ir redzams LVM logo. Ja tādas ir redzamas, tad, visticamāk, tas ir valsts īpašums.

 

 

Ja rodas jautājumi par savas par Ziemassvētku eglītes iegūšanu labāk painteresēties tuvākajā Valsts meža dienesta mežniecībā vai Latvijas valsts meži mežsaimniecībā.

 

Mežniecību adreses un telefoni atrodami Valsts meža dienesta mājaslapā http://www.vmd.gov.lv/?sadala=169

 

Latvijas valsts meži mežsaimniecību adreses un telefoni:

http://www.lvm.lv/lat/lvm/mezsaimniecibas/

 

 

Tomass Kotovičs, Komunikācijas daļas vadītājs

67805432, 29408866