20 • 12 • 2006

Popularizē koksnes izmantošanu būvniecībā

mezs

„Eiropas kokrūpniecības asociācija” (CEI-Bois) ir izstrādājusi rīcības plānu, kas paredz palielināt koksnes un tās izstrādājumu pielietošanu būvniecībā. Šī ir ilgtermiņa programma, kas vērsta uz šī koksnes noieta tirgus daļas palielināšanu un ar laiku kokam jākļūst par vienu no visizplatītākajiem būvmateriāliem.

Koks ir ļoti parocīgs, tomēr tajā pašā laikā sarežģīts celtniecības materiāls, tādēļ asociācija uzskata, ka tai jāpalīdz tādām celtniecības sektorā strādājošajām personām, kā pasūtītājiem, arhitektiem un būvinženieriem labāk iepazīt dažādas šī materiāla pielietošanas īpatnības.

Līdz šim Eiropas un daudzu valstu nacionālo asociāciju uzmanība vairāk bija vērsta uz koksnes mārketingu un sabiedrības informēšanu. Asociācija uzskata, ka ir pēdējais laiks sākt darbu ar jau minētājām celtniecības atslēgas personām un valstiskā līmenī vecināt to ieinteresētību vairāk izmantot koku ēku būvniecībā.

To var panākt iesaistoties dažāda veida sertificēšanā, standartizēšanā, likumu izstrādāšanā un cita veida juridisko lietu sakārtošanā. Nav noslēpums, ka daudzi kokapstrādes uzņēmumi ir samērā nelieli un tiem vienatnē ir visai sarežģīti uzņemties šo slogu. Tieši tādēļ visām ieinteresētajām asociācijām vajadzētu uzņemties iniciatīvu un aktīvi iesaistīties šo jautājumu risināšanā.

Diemžēl Latvija ir starp tām Eiropas valstīm, kas koku būvniecībā un interjeros izmanto maz. Cilvēks pārāk daudz ikdienā saskaras ar dažādām sintētiskām un ķīmiskām vielām un materiāliem. Šī iemesla dēļ arī AS „Latvijas valsts meži” cenšas popularizēt koksnes izmantošanu. Uzņēmums ir viens no „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” dibinātājiem. Tajā modernās laboratorijās tiek veikta dažādu koksnes īpašību testēšana, kā arī veikti pētījumi par jaunu koksnes produktu izmantošanu būvniecībā un sagatavoti priekšlikumi to izmantošanas tehnisko un normatīvo barjeru novēršanai.