14 • 12 • 2006

Bērni LVM dabas parkā Tērvetē iepazīst mežu

No 12.-14. decembrim LVM dabas parka Tērvetē tūrisma informācijas centrā darbojās vides radošās darbnīcas bērniem, kas tika organizētas, balstoties uz AS  ” Latvijas valsts meži” izstrādāto izglītības programmu „Izzini mežu”. Tās bija veltītas Ziemassvētkiem, akcentējot šo svētku zaļo rotu – eglīti.

Vides radošās darbnīcas apmeklēja Tērvetes novada (A.Brigaderes un Tērvetes pamatskolas , Augstkalnes vidusskolas ) sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestādes bērni. Tie līdzās dabas parka rūķiem, radoši izpaužoties, strādāja ar dabiskiem un videi draudzīgiem materiāliem – veidoja savdabīgas eglīšu rotas no skaidām un, priecājoties par dabiska koka šķiedras līnijrakstiem, lika puzles. Starp dažādiem dabas materiāliem atlasīja šobrīd tik aktuālos eglīšu čiekurus. Šīs eglīšu sēklu mājiņas svinīgi tika nodotas rūķiem, kuri pavasarī dosies uz mežu , lai to atjaunotu.

Katrs aizdomājās par meža dāvātajām veltēm, atveidojot tās piparkūku formās. Noslēgumā ar gardu muti tika baudītas pašceptās piparkūkas un veselīgā augu tēja ar meža ogu ievārījumu.

LVM dabas parka Tērvetē rūķi rosināja bērnus domāt par videi draudzīgas rīcības nozīmi un katra sociālo atbildību.