01 • 12 • 2006

Operatīvā informācija par meža ceļiem

AS „Latvijas valsts meži” operatīvā informācija liecina, ka šogad uz 1. decembri ekspluatācijā ir nodoti ir 424 km meža ceļu. No tiem 161 km ir uzbūvēti no jauna, bet 263 km ir rekonstruēti.

Lai palielinātu valsts meža kapitāla vērtību, AS „Latvijas valsts meži” īsteno vērienīgu meža infrastruktūras objektu (meža ceļu, meliorācijas sistēmu utt.) būvniecību. Palielinot meža autoceļu blīvumu, palielinās arī meža apsaimniekošanas efektivitāte visā meža apsaimniekošanas ciklā. Ceļu tuvums ļauj samazināt meža stādīšanas un kopšanas izmaksas, kā arī kokmateriālu pievešanas attālumu no cirsmas līdz ceļam, tādējādi palielinot cirsmu vērtību.